همايش ملي مطالعات مشترك انسان شناسي فرهنگي و علوم قرآن و حديث                گردهمايي و همايش بازي هاي حرکتي
همایش های برگزار شده اخير
. دومين همايش بين المللي اينترنت اشيا

. دوازدهمين همايش الکترو شيمي

. دومين دوره مسابقات ملي دانشجويي مکانيک سيالات

. دومين همايش ملي قرآن و علوم زيستي

. دومين همايش ملي بازي هاي رايانه اي
تماس با ما

اصفهان - میدان آزادی (دروازه شیراز) - خیابان دانشگاه – کدپستی: 73441-81746
تلفن تماس : 37932033-031

همايش ملي مطالعات مشترك انسان شناسي فرهنگي و علوم قرآن و حديث
هت مشاهده جزئيات برگزاري ،به آدرس اينترنتي اين همايش به نشاني : caqh.ui.ac.ir مراجعه نماييد.
1396/05/07 ادامه مطلبگردهمايي و همايش بازي هاي حرکتي
جهت مشاهده جزئيات برگزاري ،به آدرس اينترنتي اين همايش به نشاني : phygame.ui.ac.ir مراجعه نماييد.
1396/05/01 ادامه مطلبسومين همايش ملي بازي هاي رايانه اي
جهت مشاهده جزئيات برگزاري اين همايش به آدرس اينترنتي اين همايش به نشاني : cgco2018.ui.ac.ir مراجعه نماييد.
1396/04/04 ادامه مطلب


همايش ملي مطالعات مشترك انسان شناسي فرهنگي و علوم قرآن و حديث

 
گردهمايي و همايش بازي هاي حرکتي

 
سومين همايش ملي بازي هاي رايانه اي ،فرصت ها و چالش ها - 1396